Stairs podcast 195: Epidemiologi för akut njursvikt

Podcast 195 är en inspelning av Max Bell som föreläser om epidemiologi för akut njursvikt. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om dialys 2019-02-22, på Karolinska i Solna.