Stairs podcast 106: Sepsis & AKI: Hur ser kopplingen ut och varför är det farligt?

Podcast 106 är en inspelning av Niklas Jonsson som föreläser om AKI vid sepsis. Inspelningen gjordes under Dialyskursen på Karolinska i Solna, 21 mars 2019.