Stairs podcast 64: Med MSF i Irak

 

Podcast 64 är en inspelning av Christian Hillström som föreläser om sina färska erfarenheter av anestesi med begränsade resurser. Dr Hillström arbetade med Läkare utan gränser i Quayyarah, Irak från oktober till december 2017. Föreläsningen hölls på en ST-fredag på Danderyds sjukhus en vecka efter hans hemkomst!