Stairs podcast 54: Geriatriskt trauma

 

Podcast 54 är en inspelning av Andreas Wiklund, överläkare på Capio St Görans sjukhus när han föreläser på TraumAAnestesi-kursen på Karolinska Solna i december 2017. 

Videoinspelning av föreläsningen finns på traumarummet.se