Stairs podcast 20: Smärtlindring på IVA


I podcast 20 föreläser Silvia Nunes, Danderyd om smärtlindring av kritiskt sjuka patienter. Föreläsningen hölls under en ST-fredag om sedering och delirium 2017.

Lyssna i iTunes

Lyssna i Pocketcast