Tidigare ST-fredagar

Att arbeta som narkosläkare & samtidigt må bra 2018-11-30

Övre abdominell kirurgi 2018-11-16

SYA:s hjärtsviktdag 2018-10-19

Palliativ medicin 2018-10-05

Kvalitetsregister 2018-09-07

Vårdrelaterade infektioner 2018-05-18

 • Ventilator-associerad pneumoni (VAP); incidens, diagnostik och prevention
 • CVK-relaterade infektioner – incidens, diagnostik och prevention.
  Är nollvision en utopi?
 • Antibiotika på IVA – hur ska jag tänka och vad ska jag välja?
 • Vårdrelaterade infektioner (VRI) på IVA – med multiresistenta bakterier, ökande behov av isolering – hur hanterar vi detta? Finns tid, pengar och personal?
 • Laboratoriediagnostik- vilka prover bör vi ta och när?
 • Vad vill och behöver jag veta som jour om infektioner?

Obstetrisk anestesi 2018-05-04

Fysik och medicinsk teknik 2018-04-06

Hemodynamik och monitorering 2018-03-23

Pediatrisk Anestesi 2018-03-09

Neonatal asfyxi 2018.02.23

Sepsis 2018.02.09

Farmakologi 2018.01.26

Anestesi vid begränsade resurser 2017.12.15

Prehospital sjukvård och katastrofmedicin 2017.12.01

Ventilatorbehandling 2017.11.17flipped classroom för ST-fredagen

Koagulation och transfusion 2017.10.20

Anestesi vid endokrinologisk sjukdom 2017.10.06

Smärta 2017.09.22

 • Smärtfysiologi och smärtkategorisering
 • Utveckling av långvarig smärta
 • Handläggning av cancersmärta, ett feltänk
 • Det multidisciplinära teamets roll vid smärtbehandling
 • Farmakologi och placebo

Med levern i fokus 2017.05.19

Smärta, agitation och delirium på IVA 2017.05.05

Vätska före, under och efter operation 2017.04.21

Epidemiologi och statistik 2017.04.07

Neuromuskulär funktion och muskelrelaxantia 2017.03.24

Regional ST-fredag på CStG 2017.03.10

Thoraxanestesi och intensivvård 2017.02.24

MCQ med facit

Organdonation 2017.02.10

Neuro 2016.11.18

Trauma 2016.04.08

Ventilation 2015.12