SFAI

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård drivs av och för läkare inom anestesi och intensivvård, prehospital sjukvård, högspecialiserad smärtbehandling och hyperbarmedicin.

Sfai.se är en synnerligen levande sida med massor av utbildnings- och forskningsinnehåll och fortlöpande uppdateringar från alla delföreningar (exv. Sveriges Yngre Anestesiologer):

SYA Välkomstbrev 2018

KVAST (KVAlitetssäkring av ST-utbildning) är SFAIs nationella styrgrupp för specialistutbildningen. KVAST utgörs av erfarna studierektorer och ST-chefer från hela landet samt 2 representanter från SYA. Utbildningsboken skrivs av KVAST.

SPUR (Specialistutbildningsrådet) bildades av Läkarförbundet och Läkaresällskapet för att granska alla ST-utbildningsprogram i Sverige. Socialstyrelsen kräver ”regelbunden” extern granskning, i praktiken sker inspektioner var 5:e år. På LIPUS.se kan du se hur din arbetsplats bedömdes vid senaste inspektionen: SPUR-inspektioner.