Om

Stairs.se är skapad av ST-cheferna och ST-studierektorerna i anestesi och intensivvård i Stockholmsregionen. Det ska vara en plats där du som ST-läkare i anestesi och intensivvård ska kunna hitta aktuell information om kurser, regionala utbildningsdagar, rekommenderade länkar, inspelade föreläsningar från tidigare utbildningar, mm. Dessutom ska det vara en plats där du i form av kommentarer till inlägg ska kunna ställa medicinska och utbildningsrelaterade frågor till oss.

Ansvariga utgivare och redaktörer för sidan är Bijan Darvish, Utbildningschef läkare PMI Karolinska universitetssjukhuset och Niklas Jonsson, ST-studierektor PMI Karolinska universitetssjukhuset Solna.