Om

Stairs.se är skapad av ST-cheferna och ST-studierektorerna i anestesi och intensivvård i Stockholmsregionen (inkl Gotland). Det ska vara en plats där du som ST-läkare i anestesi och intensivvård ska kunna hitta aktuell information om kurser, regionala utbildningsdagar, rekommenderade länkar, inspelade föreläsningar från tidigare utbildningar, mm. Dessutom ska det vara en plats där du i form av kommentarer till inlägg ska kunna ställa medicinska och utbildningsrelaterade frågor till oss.

Ansvariga utgivare och redaktörer för sidan är Bijan Darvish, ST-chef PMI Karolinska Solna och Niklas Jonsson, ST-studierektor PMI Karolinska Solna.