Kalendarium för fortbildning: Specialister och ST-läkare

Följande kurser och symposier riktar sig till specialister och i vissa fall även till ST-läkare: