Tillbaka till skolbänken: Laktacidos/acidemi finns inte

Hyperlaktatemi är en prediktor för död vid kritisk sjukdom, men det finns övertygande evidens för att det inte är en konsekvens av anaerob glykolys, hypoperfusion eller cellulär hypoxi; istället verkar den mesta laktatproduktionen ske under aeroba förhållanden. Laktat beskrivs inte längre som en biprodukt utan är energikälla intracellulärt, för närliggande celler och för andra delar … Fortsätt läsa Tillbaka till skolbänken: Laktacidos/acidemi finns inte

Statistik

Professorerna Jonas Ludvigsson och Anders Ekbom på KI reder ut de grundläggande statistiska begreppen gold standard, sensitivitet, specificitet, cut-off, positivt & negativt prediktivt värde: Medicinsk statistik - diagnostiska tester Mycket av statistiken du behöver för ditt vetenskapliga projekt avhandlades på ST-fredagen om epidemiologi och statistik, 2017.04.07. Max Bell, Emma Larsson och Mikael Eriksson föreläste om grundläggande … Fortsätt läsa Statistik