Stairs podcast 194: Är laktat en magisk metabol kompass i post-op förloppet?

Podcast 194 är en inspelning av Jonathan Grip som föreläser om laktat-monitorering i det post-operativa förloppet. Vilken roll har den? Föreläsningen hölls på ST-fredagen om post-op vård 2019-05-03, på Karolinska i Solna.