Stairs podcast 193: Är epiduralen golden standard för post-op smärtlindring efter bukkirurgi?

Podcast 193 är en inspelning av Anil Gupta som föreläser om epiduralen som smärtlindring efter bukkirurgi. Föreläsningen hölls på ST-fredagen om post-op vård 2019-05-03, på Karolinska i Solna.