Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Hur ser prognosbedömningen av en patient som är medvetslös efter hjärtstopp ut i praktiken? Finns det bra markörer för en gynnsam prognos? Hur undviker man att hamna i en självuppfyllande profetia? Temperature Management after out-of-hospital cardiac arrest 2-trial (TTM2-trial) har publicerat hur deras studieprotokoll för detta ser ut och har skapat två föreläsningar där neurologen Tobias Cronberg i detalj går igenom metoderna. Se dem här:

Läs rekommendationerna om bedömning av neurologisk prognos efter hjärtstopp från Svenska HLR-rådets expertgrupp, som publicerades i Läkartidningen 2017:

Se inspelningen av Professor Hans Friberg, när han talade på Regionmötet för anestesi och intensivvård i SLL i maj 2018:

Regionmöte för anestesi och intensivvård i SLL 2018

Lyssna på Hans Friberg i Stairs podcast 61: Is it still hot to be cool?